Tin Tức

October 17, 2016
Máy xay giò chả Công Nghiệp

Khác với máy xay giò chả công nghiệp, máy xay giò chả công nghiệp được thiết kế với công suất lớn có thể làm lên tới 30kg, 50 kg hoặc tuỳ theo yêu cầu khách hàng. […]

October 17, 2016
Máy Thái Thịt Công nghiệp

Khác với máy làm giò chả công nghiệp, máy Thái thịt được thiết kế với công suất nhỏ (3kg giò/lần/3 phút), tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho việc tự làm giò chả cung cấp […]

October 17, 2016
Máy Rang Ruốc

Khác với máy làm giò chả công nghiệp, máy Rang Ruốcđược thiết kế với công suất nhỏ (3kg giò/lần/3 phút), tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho việc tự làm giò chả cung cấp […]

October 17, 2016
Máy Thái Thịt CN 01

Khác với máy làm giò chả công nghiệp, máy Thái thịt được thiết kế với công suất nhỏ (3kg giò/lần/3 phút), tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho việc tự làm giò chả cung cấp […]

October 17, 2016
Máy Tách Xương Cá

Khác với máy làm giò chả công nghiệp, máy tách xương cá được thiết kế với công suất nhỏ (3kg giò/lần/3 phút), tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho việc tự làm giò chả […]

October 17, 2016
Máy hút chân không CN 02

Khác với máy làm giò chả công nghiệp, máy máy hút chân không CN 02 được thiết kế với công suất nhỏ (3kg giò/lần/3 phút), tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho việc tự […]

October 17, 2016
Máy hút chân không gia đình

Khác với máy làm giò chả công nghiệp, máy máy hút chân không gia đình được thiết kế với công suất nhỏ (3kg giò/lần/3 phút), tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho việc tự […]

October 17, 2016
Máy hút chân không CN 01

Khác với máy làm giò chả công nghiệp, máy máy hút chân không CN 01 được thiết kế với công suất nhỏ (3kg giò/lần/3 phút), tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho việc tự […]